2019-2020 Yatay Geçiş Başvuruları (Başarıya Göre)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Ünivesitemize başarıya göre yatay geçiş yolu ile başvurular “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi ve kontenjanlar aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Başvuru ve değerlendirme Takvimi

Kurumlararası Önlisans-Lisans Programları Kontenjanları (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilanı ile kesinlik kazanacaktır.)

* Üniversitemize Yurt Dışından Yatay Geçiş Kontenjanı bulunmamaktadır.

 

Başarı Şartı – Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi, “Başvuru şartları ile ilgili genel hükümler” MADDE 8’in 5., 6. ve 7.fıkralarında belirtilmiştir.

*** 29.07.2019 tarihinden sonra ulaşan postalar dikkate alınmayacaktır.

*** Merkezi Yerleştirme Puanına (Ek Madde-1) göre yatay geçiş başvuruları Ağustos 2019 ayı içerisinde web adresinden duyurulacaktır

 

Gerekli Belgeler;

Yatay geçiş başvuru formu için tıklayınız.

Belgeler Kurumlararası Kurumiçi
Not Durum Belgesi (Onaylı Transkript) X X
Ders İçerikleri (Onaylı) X X
Disiplin Cezası alıp almadığına dair belge (Onaylı) X X
ÖSYS/LYS/YKS Sonuç Belgesi (internet çıktısı) X X

 

Başvurusu reddedilen öğrenciler ret nedenlerine ilişkin sorunu gidermeleri durumunda takvim içerisinde kalmak koşulu ile yeniden başvuru yapabileceklerdir.

Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir.