2019 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı Kapsamında Üniversitemize Yerleşen Adayların Dikkatine

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlıkta Lisans Tamamlama (SLT) Programlarına yerleşen öğrenci adaylarımızın kayıtları 19 – 23 Ağustos 2019  tarihleri arasında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrenci işleri bürosuna şahsen veya vekalet verecekleri kişi tarafından yaptırılacaktır.

Kayıt için Gerekli Evraklar

Öğrencileri adayları kayda gelirken, aşağıdaki belgeleri getirmek zorundadırlar.

  • Adayın mezun olduğu önlisans programı diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,
  • 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
  • Önlisans mezuniyet transkripti ve ders içerikleri,
  • Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, başvurmaları gerekmektedir. Askerliğini tamamlamış adaylar askerlik terhis belgesinin aslı ve fotokopisi,

Not 1- Kayıt yaptıracak adaylar ders muafiyetinin ve sınıf intibakının yapılabilmesi için, transkriptini ve ders içeriklerini kayıt esnasında teslim edeceklerdir.

Not 2- Katkı payı / öğrenim ücretleri akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri arasında yatırılacaktır.