Diploma Talep

Öğrenim gördükleri programların bütün koşullarını yerine getirerek mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından diploma düzenlenir.

Diploma Teslimi

Diploma; mezuniyet kararı onaylanan öğrencilerin mezun olunan akademik birimden ilişik kesme işlemini tamamladığına dair doldurulup onaylanan ilişik kesme belgesi ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınır.

Diploma yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Hak sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

Diplomasını kargo ile talep etmek isteyen mezunlarımız diploma talep formunu doldurarak ek belgeleri ile birlikte üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na göndermeleri durumunda diplomaları adreslerine kargo ile gönderilir.

Diploma Talep Formu İçin Tıklayınız……

Geçici Mezuniyet Belgesi

Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, istekleri üzerine mezun olduklarını belirten ve diploma bilgilerini içeren “Geçici Mezuniyet Belgesi” bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Bu belge diploma gerektiren tüm işlemlerde diploma yerine geçer.