Kayıp Diploma-Diploma Eki

Kayıp Diplomalar için Yapılacak İşlemler

Kayıp diplomaların yerine ikinci nüsha diploma başvurusu yapılması gerekmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

  1. Kayıp diploma başvuru formu ( Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız )
  2. Nüfus Cüzdanı (TC uyruklular için) / Pasaport (Yabancı Uyruklular için) fotokopisi

Belgelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı evrakları inceler ve talebin kabul edilip edilemeyeceğine karar verir. Talebin kabulü halinde diplomanın yürürlükte bulunan diploma formatına uygun olarak hazırlanır. Yeniden düzenlenen diplomanın sağ üst köşesine kaçıncı nüsha olduğu yazılarak, düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve Rektör tarafından imzalanır.

Önemli Açıklamalar:

  • İkinci nüsha diploma üzerinde İKİNCİ NÜSHA ibaresi yer alır.
  • İkinci nüsha diploma aslına uygun olarak hazırlanır. Mezuniyet tarihindeki Ad Soyad, Bölüm Adı, vb. bilgiler belirtilir.
  • İkinci nüsha diploma diploma sahibinin kendisine veya vekalet vereceği kişiye verilir.
  • İkinci nüshanın kaybında, diploma kaybının hazırlanmasındaki işlemler geçerlidir.
  • Sağlık alanında herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların ikinci nüshaları tescil işlemleri için Sağlık Bakanlığı’nın yetki verdiği makamlara gönderilir.

Kayıp Diploma Eki için Yapılacak İşlemler Diploma eki kaybında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yeniden diploma eki başvurusu yapılması gerekmektedir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı başvuruyu inceler ve başvurunun kabul edilip edilemeyeceğine karar verir. Başvurunun kabulü halinde aslına uygun olarak hazırlanan diploma ekinin üzerine kaçıncı nüsha olduğu yazılır.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencilerimize otomatik ve ücretsiz olarak, yaygın kullanılan bir Avrupa dilinde (İngilizce) verilmektedir.