Azami Öğrenim Sürelerin Sonunda Verilecek Sınav Hakları

2547 Sayılı Kanun’un 44. maddesinin (c) bendi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları uyarınca, en az 2015 yılı ve öncesi kayıtlanan ve azami sürelerini (4 yıl) tamamlayan Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerine, devam şartını sağlayarak başarısız olduğu tüm derslerden, 2019-2020  Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı sonunda, başvuru süresini takip eden bir ay içerisinde 2 Ek Sınav hakkı verilecektir.

Azami öğrenim süresini tamamlayan bu öğrenciler ekte bir örneği yer alan dilekçe ile başvurularını 06.01.2020 –17.01.2020 tarihleri arasında yapmak zorundadırlar.

Belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapmayan/yapamayan öğrenciler Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri  Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esaslarına göre durumlarına uyan maddeye göre işlem yapılacaktır. Buna göre;

  • Devam şartını sağlayarak başarısız olduğu ders sayısı 5 ve altında olan öğrencilerimize 4 yarıyıl Ek Süre verilecektir.
  • Devam şartını sağlayarak başarısız ders sayısı 6 ve üzerinde olan öğrencilerimizin ise kayıtları azami öğrenim süresini tamamladıkları için silinecektir.

Başvuru Dilekçe örneği için Tıklayınız……

Not: * Başvuru dilekçeleri şahsen, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne  teslim edilecektir.   

* Azami süresini tamamlayıp dilekçe ile başvuru yapan öğrenciler için 20.01.2020 tarihinde sınav programı ilan edilecektir.

        *17.01.2020 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.