2020 – 2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı, 17 Mayıs Sonrası Tam Kapanma Sürecinde Yüz Yüze Uygulaması Yapılamayan Derslerin Eğitim Şekli

Tıp Fakültesi 4., 5., ve 6. Sınıf ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. Sınıfların yüz yüze yapılan uygulama eğitimlerinin 17 Mayıs sonrası hafta sonlarının değerlendirilerek telafi eğitimin yapılmasına 06/05/2021 tarih ve 2021/25 sayılı Senato Kararı ile karar verilmiştir.